مصاحبه فرشید مولایی

با سلام و احترام

1-از چه روشی برای فروش استفاده کردید؟

الف)رعایت قانون 3/15/60

ب) مشاوره حضوری همراه با ست کردن قرار قبلی

 

2-از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

الف)استفاده از بازار ارجاعی
ب)گرفتن لیست ارجاعی ازهربیمه شده به تعداد 10نفر
 ج)گرفتن لیست نردبان به تعداد3نفر ومجاب کردن شخص بیمه شده برای برقراری 
د)تماس تلفنی ولیست نردبان

 

3- پیشنهاد شما برای سایر نمایندگان فروش چیست؟

الف)رعایت قانون 3/15/60
ب)تهیه لیست ارجاعی
ج)تحویل بیمه نامه همراه با لوح تقدیر

د) ایجاد حس رضایت برای بیمه شده جهت حمایت های بعدی از نماینده

 

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

الف) وجود تیم حمایتی و پیگیری های مستمر

ب) قابلیت رشد و ارتقا شغلی

ج) امکان وجود اشتغال برای افراد تحصیل کرده و جویای کار

د) وجود سیستم یکپارچه آموزشی و برگزاری همایش های آموزشی و تورهای تفریحی آموزشی وجود رقابت های داخلی برای کارشناسان و مدیران

 

 

هم اکنون مایه ی افتخار اینجانب است همکاری با گروه آتیه سازان

باشد که همگان بتوانیم تاثیری ژرف در صنعت بیمه برتمامی اقشار جامعه داشته باشیم