به نام خداوند زیباییها...

1-از چه روشی برای فروش استفاده کردید؟

سعی می کنم در مشاوره ها ابتدا جوی دوستانه حاکم شود که مشتری شروع صحبت و اعلام نیاز کند و مشاوره از حالت تک بعدی خارج شود.

2-از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

فروش را از بازار سرد آغاز کردم و در ادامه بازار ارجاعی و گرم نیز اضافه شد.

3- پیشنهاد شما برای سایر نمایندگان فروش چیست؟

اولین مورد، در برخوردهای ابتدایی انتقال انرژی مثبت و حس خوبی که به مشتری منتقل می کنید بسیار موثر است. و در مرحله دوم با پیگیری های منظم و اصولی به نتیجه دلخواه خواهید رسید. نهایتا هر نه، قدمهای بعدی شما را استوارتر خواهد کرد.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

حمایت از نماینده