مصاحبه خانم ندا نوحی

1- بیشتر از چه روشی برای فروش خود استفاده کرده اید؟

در زمان مشاوره، بیمه گذار و طرف مشاوره ام را یکی از اعضای اصلی خانواده دانسته و اطلاعات لازم و مفید را در نهایت صداقت، دلسوزی و از صمیم قلب جهت اخذ تصمیم گیری درست با توجه به شرایط موجود، در اختیارشان قرار داده ام.

2- از چه بازار هدفی استفاده کرده اید؟

شروع کار من از بازار گرم بوده است و به دنبال آن، معرفی افراد از سمت دوستان، آشنایان و بیمه گذارانم باعث گسترش کار و ایجاد اعتماد در آنها شده است.

3- پیشنهاد شما برای دیگر نمایندگان چیست؟

پیشنهاد من به دوستان و همکاران محترم این است که، با باور قوی و نگرش مثبت و در نظر گرفتن جمله " خواستن، توانستن است" به کار خود ادامه دهند.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

به دلیل اینکه در شرکت آتیه سازان تمام افراد همانند اعضای یک بدن، با هم در یک جهت حرکت می کنند و کار تیمی به شکل واقعی قابل اجرا می باشد و حمایت دلسوزانه مدیران همیشه برای کارشناسان وجود داشته است.