نماینده برتر

آقای مرتضی انصاری

1-از چه روشی برای فروش استفاده کردید؟

برای وصول بیشترین فروش از روش مصاحبه حضوری و دعوت به دفتر استفاده می نمایم و بهترین ایده فروش که از آن استفاده می نمایم فروش احساسی به اشخاص است.

2-از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

از بازار کانون وکلا و پزشکان. باتوجه به اینکه این دو قشر اکثرا بیمه مستمری ندارند با پیشنهاد ما مواجه و موافقت می نمایند.

3- پیشنهاد شما برای سایر نمایندگان فروش چیست؟

پیشنهاد میشود صبور باشند و تمام مشاوره ها رو بوقت پیگیری نمایند ضمن اینکه 95 درصد فروش بر اساس روان شناسی افراد و کشف نیازهای مشتری می باشد.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

اول اینکه از لحاظ خدمات و کیفیت عالی بوده و دوم بخاطر حس مسئولیت پذیری مسولین آتیه سازان بیمه سامان نسبت به کارشناسان و مدیران این شرکت.