مصاحبه خانم فاطمه اسلامی

1- بیشتر از چه روشی برای فروش خود استفاده کرده اید؟

مشاوره دو شغل همراه با پیگیری زیاد و صداقت با مشتری

2- از چه بازار هدفی استفاده کرده اید؟

لیست ارجاعی بازار سرد

3- پیشنهاد شما برای دیگر نمایندگان چیست؟

تعداد مشاوره ی بالا و به همان میزان هم پیگیری مستمر و اینکه از هر فرصتی برای مشاوره استفاده کنند و جلسه خطی با مدیرفروش خود را به هیچ وجه از دست ندهند چراکه بسیاری از ابهامات توی این جلسات مرتفع می شود و نکات مثبت زیادی دارند.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

چون آتیه سازان شایسته سالاریه و هر کس به اندازه ی تلاش خودش تشویق می شه و کارمزد دریافت می کنه و نکته ی مثبت دیگه هم اینکه جای پیشرفت توی این سازمان وجود دارد و راکد نیست، البته آتیه سازان نکات مثبت بسیار زیادی داره که فکر می کنم بارها تکرار شده و من در اینجا به ذکر همین دو نکته بسنده کردم.


© سازمان فروش بیمه سامان

version:5.6

© 2024 - Insurancesaman.com