مصاحبه خانم سمیرا یزدانی

1-از چه روشی برای فروش استفاده کردید؟

سعی می کنم در مشاوره ها ابتدا جوی دوستانه حاکم شود که مشتری شروع صحبت و اعلام نیاز کند و مشاوره از حالت تک بعدی خارج شود.

2-از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

فروش را از بازار سرد آغاز کردم و در ادامه بازار ارجاعی و گرم نیز اضافه شد.

3- پیشنهاد شما برای سایر نمایندگان فروش چیست؟

اولین مورد، در برخوردهای ابتدایی انتقال انرژی مثبت و حس خوبی که به مشتری منتقل می کنید بسیار موثر است. و در مرحله دوم با پیگیری های منظم و اصولی به نتیجه دلخواه خواهید رسید. نهایتا هر نه، قدمهای بعدی شما را استوارتر خواهد کرد.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟ حمایت از نماینده

جو دوستانه بین اعضاء

پیشرفت به موازات تلاش

مصاحبه آقای فرشيد مولايي

1-از چه روشی برای فروش استفاده کردید؟

مراجعه حضوري بدون هماهنگي قبلي

2-از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

بازار نيمه گرم و ليست ارجايي

3- پیشنهاد شما برای سایر نمایندگان فروش چیست؟

الف) اجتناب از تخريب ساير شركت هاي بيمه

ب) عدم ارائه ي توضيحات اضافه

ج) ارائه پيشنهاد متناسب با موقعيت شغلي

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

الف) خوش نام بودن شركت

ب) وجود شبكه ي مويرگي در سراسر كشور

ج) پرداخت كارمزد متناسب با تلاش شخص